Hızlı Erişim

Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı

 •  29 Temmuz 2020 Çarşamba
 •  545 Görüntüleme
 •  Yazdır

T.C.

TOKAT GAZİOSMANAPAŞA ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLAN METNİ

Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi’ne 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi web sayfasındadır. (http://gop.edu.tr)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
 3. Özel Yetenek sınavına başvuracak olan adaylar “Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık Hizmeti” bedeli olarak Ziraat Bankası Tokat Yeşilırmak Şubesi TR93 0001 0026 3735 2156 4451 78 IBAN hesabına 50 TL yatıracaktır. Açıklama kısmına “Adayın Adı-Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık Hizmet Gideri” yazdırılacaktır. Adaylar ilgili dekontu başvuru esnasında online olarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu ücret hiç bir şekilde geri ödenmeyecektir.
 4. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü İçin; Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu madde engelli adaylar için de geçerlidir,
 5. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim ve II. Öğretim) İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir,
 6. Spor Yöneticiliği Bölümü İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 7. Engelli Adaylar; Engel olarak (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 2020 yılı TYT puanıen az 100veya 2019 yılı TYT dönüştürülmüş puanının ( 2020 yılı-TYT nihai sınav puanı) en az 100ve üzerinde olanlar başvurabilir.

 

KONTENJANLAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 

Kadın

Erkek

Diğer öğrenciler

13

23

Engelli Öğrenciler

2

2

 Toplam

15

25

 

Spor Yöneticiliği Bölümü 

 

Kadın

Erkek

Diğer öğrenciler

18

36

Engelli Öğrenciler

2

4

 Toplam

20

40

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

BRANŞLAR

Normal Öğretim Programı

 (II. Öğretim Programı)

  Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Futbol

1

5

1

4

Voleybol

4

4

3

3

Basketbol

4

4

2

3

Hentbol

3

2

1

2

Güreş

1

4

1

3

Atletizm

1

2

1

2

Yüzme

1

2

1

2

Masa Tenisi

1

1

1

1

Badminton

1

2

1

2

Halkoyunları

1

1

1

1

Engelli Öğrenciler

2

3

2

2

TOPLAM

20

30

15

25

 

 

Başvuru ve Spor Özgeçmişi Evrak Yükleme İşlemi

 1. Online başvuru yapmayan adaylar koordinasyon sınavına giremez.
 2. Sporcu özgeçmişi olmayan adaylar online başvuru yapıp kayıt numarası almak zorundadırlar.
 3. Adaylar 4-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında besyobasvuru.gop.edu.tr web sayfası üzerinden online kayıt yaptırabilir ve sporcu özgeçmişine ait belgeleri online olarak sisteme yükleyebilirler.
 4. Adayların online kayıt esnasında biyometrik fotoğraflarını sisteme yüklemeleri zorunludur.
 5. Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü taranarak sisteme yüklenir.
 6. Aynı alandan başvuracak adaylar (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır) durumlarını belgelendireceklerdir.
 7. Engelli statüsünde başvuracak adayların engel durumlarını gösteren”engelli sağlık kurulu raporu”nun aslı
 8. Adaylar; şartları tutması halinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim ve II. Öğretim) ve Spor Yöneticiliği bölümleri için belirlenmiş branş ve kontenjanlara başvurabilirler.
 9. Adaylar sporcu özgeçmişlerine ait belgeleri online olarak sisteme eksiksiz yüklemek zorundadırlar.
 10. Her aday belirtilen branş ve cinsiyet kontenjanını gösteren tabloları da göz önünde bulundurarak kendi öncelik sırasına göre bölüm tercihi veya tercihlerini yapabilir.
 11. Online olarak başvurusunu tamamlayan ve sporcu özgeçmişine ait belgeleri sisteme yükleyen adaylar başvuru süresince tercihlerinde değişiklik yapabilir, ek belgeler sisteme yükleyebilirler.

 l) Sağlık Kurumlarından“Spor Yarışmalarına Katılmasinda Sağlık Açısından Bir Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporu.

Özel Yetenek Sınav Puanı
Özel yetenek sınavı puanı, spor özgeçmiş puanının %70‘i ve koordinasyon sınav puanının %30’undan oluşur. Detaylı bilgi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi  Özel Yetenek Sınav Kılavuzunu inceleyiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Online Başvuru Tarihi

04- 16 Ağustos 2020

Adayların Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Değerlendirme Süreci

17-23  Ağustos 2020

Sporcu Özgeçmiş Puanlarının Açıklanması

24-Ağustos 2020

İtirazlar

24-25 Ağustos 2020

Koordinasyon Sınavı

26- 27- 28 Ağustos 2020

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.