Hızlı Erişim

2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Olan Sınav Süreçleri

2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Yöntemiyle Yürütülecek Olan Sınav Süreçleri

 •  15 Mayıs 2020 Cuma
 •  7539 Görüntüleme
 •  Yazdır

Üniversitemiz senatosunca, Üniversitemiz akademik birimlerinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulanacak sınav takvimi karara bağlanmıştır. Uzaktan Öğretim yöntemi ile yürütülecek olan sınav süreçleri ile ilgili alınan kararlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 1. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin süreç takvimlerinin web sitesinde yayınlanmış olan güncel şekliyle uygulanmasına,
 2. Diğer birimlerimiz için Akademik Takvimin web sitesinde yayınlanmış olan güncel şekliyle uygulanmasına,
 3. Yarıyıl sonu (Final) sınavlarının 15-28 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
 4. Bütünleme sınavlarının 6 - 19 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
 5. Dört ders sınavlarının 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
 6. Dört ders sınavı için başvuru/ders kayıtlarının öğrenci bilgi sistemi üzerinden 4-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılmasına,
 7. 5/ı dersleri; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendi gereği okutulması zorunlu olan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili", "Yabancı Dil" dersleri ile “Enformatik” derslerinin sınavlarının aşağıdaki tarihlerde UZEM portal üzerinden Google Forms uygulaması kullanılarak merkezi olarak çoktan seçmeli online sınav şeklinde yapılmasına,
  1. Vize sınavlarının 20-22 Mayıs 2020
  2. Final sınavlarının 29 Haziran - 1 Temmuz 2020
  3. Bütünleme sınavlarının 20-22 Temmuz 2020

Not: Bu derslerin sınavları ile ilgili detaylı takvim ve açıklamalar UZEM web sayfasında yayınlanacak olup öğrencilerimiz e-mail ve sms yolu ile bilgilendirileceklerdir.

 1. Seçmeli dersler; Seçmeli derslerin sınavlarının UZEM portal üzerinden Google Forms uygulaması kullanılarak çoktan seçmeli veya açık uçlu soru şeklinde online sınav yöntemi ile yapılabileceği gibi diğer zorunlu derslerdeki yöntemlerle de yapılabilmesine,
  1. Üniversite Seçmeli Derslerinin sınavlarının Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünce düzenlenmesine,
 2. Diğer derslerin sınavlarının öğretim elemanınca belirlenecek “Sınav Ödevi” olarak (Ödev, proje, online sınav, açık uçlu soru, ders anlatımı, sunum, online video veya sesli sunum, ders veya etkinlik planı, vb.) yöntemlerle yapılabilmesine,
  1. Sınav Ödevi; öğretim elemanınca UZEM portal sisteminin ödev modülüne yüklenerek öğrencilere duyurulacaktır.
  2. Öğrenciler; final ve bütünleme notlarının değerlendirilebilmesi için “Sınav Ödevi” olarak ifade edilen dosyaları, Uzaktan Eğitim Sisteminin ödev modülünden yükleyebilecekleri gibi öğretim elemanlarımızın üniversitemize ait e-posta hesaplarına belirtilen tarihe kadar gönderebileceklerdir.
  3. Ancak, herhangi bir nedenle internet imkânına hiç sahip olamayan öğrenciler, hazırladıkları ödevleri/dosyaları/raporları dersin sorumlu öğretim elemanının akademik birim adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de gönderebilirler. Bu durumda ödevin posta veya kargoya veriliş tarihi dikkate alınacaktır.
 3. Dört ders sınavı; Müfredatı gereği alması gereken tüm dersleri almış, gerekli AKTS’yi tamamlamış, derslere devam şartını yerine getirmiş ancak mezun olabilmek için başarısız olduğu dersi/dersleri kalan öğrenciler için Dört ders sınavı yapılmasına,
  1. Öğrenciler sınavına girmek istedikleri en fazla dört ders için 4-9 Ağustos 2020 tarihlerinde öğrenci bilgi sisteminden başvuru/ders kaydı yapacaklardır. Başvuru/Ders kayıtları danışman tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.
  2. Dört ders sınavında dersten başarılı olabilmek için en az 60 almak gerekir.
  3. Zorunu yaz stajını henüz yapmamış öğrenciler de dört ders sınavına girebilirler.
  4. Dört ders sınavı, öğretim elemanının belirleyeceği yukarıda zikredilen sınav yöntemlerinden birisiyle yapılabilir.
 4. Tüm sınavlar sonrasında Müfredatı gereği alması gereken tüm dersleri almış, gerekli AKTS’yi tamamlamış, derslere devam şartını yerine getirmiş ancak mezun olabilmek için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciler için 26 Ağustos 2020 tarihinde Tek ders sınavı yapılmasına,
 5. Öğretim elemanlarınca, Ödev/Sınav değerlendirmeleri yapıldıktan sonra öğrencilerin sınavlardan aldıkları başarı notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.