Hızlı Erişim

Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

  •  2 Mayıs 2023 Salı
  •  1941 Görüntüleme
  •  Yazdır

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazıları ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı"na istinaden Üniversitemiz öğretim elemanlarından 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalarında anılan yönetmelik değişikliği nedeniyle hak kaybı olanlar ekte yer alan takvime göre kadrolarının bulunduğu anabilim dalı bünyesinde oluşturulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.

 

             AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ 2019 FAALİYET YILI EK BAŞVURU UYGULAMA USUL VE İLKELERİ

             BAŞVURU USUL ESASLARINDAN UYGULANACAK YÖNETMELİK

             TAKVİM

           Akademik Teşvik Ödeneği Araştırma Alanı Beyanı Ve Uygunluk Formu

           Kontrol Listesi
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.