Hızlı Erişim

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne İlişkin Üniversitemiz Senatosunda Alınan Yeni Kararlar

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi’ne İlişkin Üniversitemiz Senatosunda Alınan Yeni Kararlar

  •  31 Mart 2023 Cuma
  •  7115 Görüntüleme
  •  Yazdır

30.03.2023 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı gereği 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılına mahsus olmak üzere;

Eğitim:

Hâlihazırda uzaktan öğretim şeklinde yürütülen 2022-2023 Bahar yarıyılı eğitimine 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren HİBRİT (uzaktan ve yüz yüze) eğitim şeklinde devam edilmesine ve yüz yüze eğitimde devam şartı aranmamasına,

Yüz yüze yapılacak olan derslerin aynı zamanda UZEM portal üzerinden de yürütülmesine, isteyen öğrencilerimizin dersleri yüz yüze ve isteyen öğrencilerimizin de UZEM portal üzerinden takip edebilmelerine,

Daha önce yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilen ve uygulama eğitimi içeren programlarımızda yüz yüze eğitime aynı şekilde (devam aranarak) devam edilmesine,

Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulama ve telafilerinin bahar yarıyılı içerisinde yüz yüze veya ödev, proje vb. şekilde uzaktan yapılabilmesine,

Bahar yarıyılı içerisinde yapılması mümkün olmayan derslere ait uygulamaların yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yapılması hususunun ilgili akademik birim yönetim kurullarında karara bağlanıp duyurulması ve yürütülmesine,

Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim alan öğrencilerin bu eğitimlerine aynı şekilde devam edebilmelerine, 

Sınavlar:

Ara sınavların, akademik takvimdeki tarihlerde “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemiyle UZEM portal üzerinden (Açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınav, ödev, proje, ders anlatımı, sunum, online video veya sesli sunum, öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri, öğretim elemanının belirleyeceği ölçme araçları, ders veya etkinlik planı, vb.) yöntemlerle yapılmasına,

Uygulama eğitimi içeren ve yüz yüze eğitime devam eden programların yüz yüze yapılan derslerinin ara sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders gibi diğer sınavlarınne şekilde yapılacağının daha sonra değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.