Hızlı Erişim

2022-2023 Bahar Yarıyılına İlişkin Üniversitemiz Senato Kararları

2022-2023 Bahar Yarıyılına İlişkin Üniversitemiz Senato Kararları

 •  22 Şubat 2023 Çarşamba
 •  5428 Görüntüleme
 •  Yazdır

Üniversitemiz Senatosu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve 12552 sayılı yazısına istinaden 21.02.2023 tarihinde toplanmış ve 2022-2023 bahar yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır:

 • Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının 27 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim yöntemi ile başlamasına,
 • Uzaktan öğretimin EK’te bulunan “2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETİM ELEMANI UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ” dikkate alınarak yürütülmesine,
 • Öğrencilerimizin 24 Şubat 2023 tarihine kadar bahar yarıyılı katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırabilmelerine ve ders alma işlemlerini yapabilmelerine,
 • Teori ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile uygulama (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb.) kısmının ise Yükseköğretim Kurulunun ayrıca belirleyeceği tarihten sonraya bırakılmasına,
 • Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimlerinin görüşüldüğü EK’li şekliyle güncellenmesine,

 • “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında eğitim veren programlarımızdan;
 1. Tıp Fakültesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 1, 2 ve 3. sınıflar için eğitimin uzaktan öğretim yoluyla; 4, 5 ve 6.  sınıflarda ise uygulamalı eğitimin (intörn) yüz yüze yapılmasına,
 2. Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2 ve 3. sınıflar için eğitimin uzaktan öğretim yoluyla; 4 ve 5.  sınıflarda ise uygulamalı eğitimin (intörn) yüz yüze yapılmasına,
 3. Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Hemşirelik tüm sınıfları, Ebelik tüm sınıfları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4. sınıf) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 4. Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Hemşirelik tüm sınıfları, Sağlık Yönetimi 4. sınıflarının) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 5. İslami İlimler Fakültesi/İlahiyat Fakültesinde son sınıfta olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini alan öğrencilerin bu eğitimlerinin yüz yüze sürdürülmesine,
 6. Eğitim Fakültesinin tüm programlarında son sınıfta olup Öğretmenlik Uygulaması II veya Okullarda RPD Uygulamaları II derslerini alan öğrencilerin bu eğitimlerinin yüz yüze sürdürülmesine,
 7. Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programında son sınıfta olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini alan öğrencilerin bu eğitimlerinin yüz yüze sürdürülmesine,
 8. Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık programı 7+1 İşletmede Mesleki Eğitim kapsamındaki +1 döneminde olan öğrencilerin işletmelerde aldıkları eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına,
 9. Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet programında 2. sınıftaki Kurum Deneyimi dersini alan öğrencilerin Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 10. Artova Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programında 2. sınıftaki öğrencilerin Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 11. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında 2. sınıftaki Hastane, Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 12. Pazar Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Evde Hasta Bakımı programlarında 2. sınıftaki Hastane, Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 13. Reşadiye Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Yaşlı Bakımı programlarında 2. sınıftaki Hastane, Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 14. Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında 2. sınıftaki Hastane, Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 15. Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında 2. sınıftaki Hastane, Kurum veya İşletmede yapılan mesleki uygulama derslerinin eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 16. Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Programına devam eden ve Öğretmenlik Uygulaması II dersini alan öğrencilerin bu eğitiminin yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir. 
 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için 17 Mart 2023 tarihine kadar depremden etkilenen öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin karşılanmasına,
 • Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında uygulama eğitimlerini yüz yüze yapacak olan programlarda kayıtlı olan öğrencilerden depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde eğitim gören veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden;
  • Birinci derece yakınlarının ikametgâhı veya geçici ikametgâhı TOKAT olanların  17 Mart 2023 tarihine kadar Üniversitemize müracaat etmeleri durumunda ilgili yönetmelik kapsamındaki programlarımıza özel öğrenci olarak kabul edilmesine,
 • Dönem içi ve dönem sonu sınavlarıyla ilgili ilerleyen süreçteki gelişmelere göre karar verilmesine,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından alınabilecek yeni kararlar doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılmasına,Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2023© Tüm Hakları Saklıdır.