Hızlı Erişim

Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı

Haberler

Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı

  •  25 Mart 2021 Perşembe
  •  420 Görüntüleme
  •  Yazdır

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi tarafından Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Türkben, Çalıştay Koordinatörü ve Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Öğük, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı .

Çalıştay Koordinatörü ve Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emine Öğük yapmış olduğu konuşmada çalıştayın geçen yıl Nisan ayında gerçekleşeceğinin planlandığını fakat Covid-19 nedeniyle bugüne ertelendiğini belirtti. İmam Maturidi hakkında bilgiler aktaran Öğük şu şekilde konuştu: “İmam Maturidi İslam dünyasının fikri buhran ve çalkantı içinde olduğu bir dönemde yaşamış kendi döneminin sorunlarına etkili çözümler üretmeyi başarmış sistematik bir düşünürdür. Onun eserleri günümüzde hala insanlığın ihtiyaç duyduğu temel kaynaklardan olma özelliğini muhafaza etmektedir. Yüzyıllar boyunca ihmal edilen İmam Maturidi’nin eserlerinin neşir ve tercümesinin yapılmış olması bugün için Maturidi hakkında zengin bir literatürün ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır. TOGÜ İslami İlimler Fakültesi olarak bu çalıştayı gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Valimize, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze, Dekanımıza, Dekan yardımcılarımıza ve katkı sunanlara ayrı ayrı teşekkür ederim.”

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Türkben konuşmasında bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin her şeyi olumsuz etkilediğini, çalıştayın takvimini de etkilediğini ifade ederek hayatını kaybeden hocalara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Türkben, “İmam Maturidi akıl ve vahyin ışığında hikmet temelli bir din ve dünya tasavvuru geliştirmiş ve yaşadığı dönemden itibaren Müslüman toplumlar üzerinde ciddi etkiler bırakmıştır. Nitekim İmam Maturidi bit'at akımların ötekileştirici dini yorumların kol gezdiği bir dönemde akıl ile nakli uzlaştırarak kuşatıcı ve bütünleştirici bir din anlayışı ortaya koymuş ve İslam düşüncesinin gelişiminde önemli katkılarda bulunmuştur” dedi. Türkben konuşmasında, İmam Maturidi'nin bugün Türkistan'dan Balkanlara Hindistan'dan Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya tesir etmiş fikir ve düşüncelerinin yeniden yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Türkben konuşmasını çalıştaya katkı verenlere teşekkürlerini ileterek sonlandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Ortalama bir Türk insanı aslında İslamı yaşarken İmam Mansur Maturidi'nin görüşlerinden istifade ederek hayatını sürdürmektedir. Dolayısıyla İmam Mansur Maturidi'nin İslam dünyasında ortaya koymuş olduğu fikirleri bizim kültürümüzle İslam kültürünün yoğurulmasında çok önemli katkılar sağlamıştır” dedi. Rektörümüz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İmam Mansur Maturidi'nin görüşleri sosyal dünyaya, yönetime, insanlar arası ilişkilere ve sosyal hayata çok önemli katkılar sağlamıştır. Zamanında ciddi problemler olarak ortaya konulan sorunlar İmam Mansur Maturidi'nin görüşleri ile izah edilmiş ve sosyal yapı rahatlatılmış, günümüze kadar da bunların etkisi devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle Maturidilik konusunda çalışmaların teşvik edilmesi hususunda bizleri destekliyor. Ülkemizde sık sık bu konu gündeme geliyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde biz de üniversitemizde akademisyenlerin ve öğrencilerimizin katılımıyla İmam Mansur Maturidi ve onun görüşlerinin günümüze aksettirilmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi konusunda bir çalıştay yapmayı düşündük. Bunun ürünlerini de bu çalıştayda almayı ümit ediyoruz, hedefliyoruz.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin Valimiz Dr. Ozan Balcı’ya, Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu’na İslami İlimler Fakültesi Dekanına, Çalıştay Koordinatörü ve Bilim Kurulu Başkanına ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.