Hızlı Erişim

Lisansüstü Uluslararası Öğrenci

 • ANA SAYFA
 • ÖĞRENCİ
 • ÖĞRENCİLER
 • LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde lisansüstü eğitim Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmektedir. Enstitülerimizdeki açık programlarda uluslararası öğrencilerin eğitim alabilme imkânları üniversitemiz yönetimi tarafından kolaylaştırılmıştır. Lisansüstü eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler bu sayfadaki bilgileri kullanmak suretiyle lisansüstü programlara başvurabilir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki Enstitülerde Açık Bulunan Programların Listesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PROGRAMIN ADI

    YL

DR

Arap Dili ve Belagatı

Var

Yok

Din Eğitimi

Var

Yok

Din Felsefesi

Var

Yok

Din Sosyolojisi

Var

Yok

Dinler Tarihi

Var

Yok

Eskiçağ Tarihi

Var

Yok

Hadis

Var

Yok

İktisat

Var

Var

İslam Felsefesi

Var

Yok

İslam Hukuku

Var

Yok

İşletme

Var

Yok

Kamu Yönetimi

Var

Yok

Kelam

Var

Yok

Maliye

Var

Yok

Muhasebe ve Finansman

Var

Var

Osmanlı Müessesleri ve Medeniyeti

Var

Yok

Ortaçağ Tarihi

Var

Var

Sayısal Yöntemler

Var

Var

Tasavvuf

Var

Yok

Tefsir

Var

Yok

Ticaret Hukuku

Var

Yok

Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Var

Yok

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Var

Var

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Var

Var

Yakınçağ Tarihi

Var

Var

Yeni Türk Dili

Var

Yok

Yeni Türk Edebiyatı

Var

Yok

Yeniçağ Tarihi

Var

Var

Yönetim ve Organizasyon

Var

Var
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PROGRAMIN ADI

YL

DR

Bahçe bitkileri

Var

Var

Bitki koruma

Var

Var

Biyoloji

Var

Var

Biyomühendislik

Var

Var

Biyosistem mühendisliği

Var

Var

Elektrik ve elektronik mühendisliği

Var

Yok

Fizik

Var

Var

Gıda Mühendisliği

Var

Var

Harita Mühendisliği

Var

Yok

İnşaat Mühendisliği

Var

Yok

Kimya

Var

Var

Matematik

Var

Var

Mekatronik Mühendisliği

Var

Var

Su Ürünleri Mühendisliği

Var

Yok

Tarım Ekonomisi

Var

Var

Tarla Bitkileri

Var

Var

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Var

Var

Zootekni

Var

Var


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PROGRAMIN ADI

  YL

DR

Eğitim Programları ve Öğretim

Var

Var

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Var

Yok

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Var

Yok

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Var

Yok

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Var

Var

Fen Bilgisi Eğitimi

Var

Yok

Matematik Eğitimi

Var

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Var

Yok

Türkçe Eğitimi

Var

Yok

Sınıf Eğitimi

Var

Yok
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PROGRAMIN ADI

YL

DR

Acil Tıp Hemşireliği A.D.

Var

Yok

Anatomi A.D.

Var

Yok

Beden Eğitimi Ve Spor A.D.

Var

Yok

Biyoistatistik

Var

Yok

Ebelik A.D.

Var

Yok

Halk Sağlığı A.D.

Var

Yok

Kanser Epidemiyolojisi 

Var

Var

Histoloji Ve Embriyoloji A.D.

Var

Yok

Tıbbi Biyokimya A.D.

Var

Var

Tıbbi Biyoloji A.D.

Var

Var

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

Var

Yok

Fizyoloji A.D.

Var

Yok

Tıbbi Biyoloji A.D.Erciyes Üni.Tıbbi Biyoloji Ortak Protokol Yüksek Lisans ÜNİP

Var

Var
Başvuru Koşulları

 1. Yüksek Lisans için;

           Lisans diplomasına sahip olmak

           Üniversitemizde yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerden başvuru esnasında dil şartı istenmez. Fakat bu öğrenciler en geç 4 (dört) yarıyıl sonuna kadar, TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde bir belgeyi enstitülerine sunmak zorundadır. Yurt içi veya dışında lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.

 1. Doktora için;

 1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak

 2. Üniversitemizde doktora eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerden ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 puan alma şartı istenir. Aynı zamanda, bu öğrenciler en geç 4 (dört) yarıyıl sonuna kadar, TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde bir belgeyi enstitülerine sunmak zorundadır. Yurt içi veya dışında yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.


Başvuru

Lisansüstü eğitim başvuruları yılın 365 günü açıktır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurulan anabilim dalının kabul etmesi durumunda aday öğrenciye geçici kayıt belgesi verilir. Öğrenci almış olduğu bu belge ile vize işlemlerini yapar ve yarıyıl başlangıcından önce öğrenim harcını yatırıp ders kaydını yaparsa kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Lisansüstü eğitim için başvuracak adayların başvurmadan önce ilgili anabilim dalı başkanı ya da beraber çalışmak istedikleri öğretim üyesi ile temas kurmaları işlemlerin hızlı olarak yürütülmesini sağlayabilir.

Başvuru Evrakı

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript kopyası
 3. Pasaport ve Kimlik kopyası
 4. Resim
 5. Varsa, öğrenim gördükleri kurumların tanındığına dair Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan tanınma belgesi

Yukarıdaki evraklar eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enstitü Başvuru Sistemine öğrenci tarafından giriş yapılmalıdır.

Enstitü Başvuru Sistemi

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, kontenjanlar anabilim dalı başkanı görüşü ve enstitülü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

Başvurular yıl boyunca açıktır. Ancak kesin kayıt her yarıyıl enstitü akademik takviminde belirtilen kayıt dönemlerinde gerçekleşir.

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın anabilim dalı başkanının görüşü alındıktan sonra adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitülü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, uluslararası öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.

Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitülü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt

1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulur.

2. Kayıtlar, ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde enstitü öğrenci işleri birimince yapılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği,

2. Not durum belgesinin resmi onaylı örneği,

3. Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,

4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,

5. Pasaportun resmi onaylı örneği,

6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,

7. 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.