Hızlı Erişim

TOGÜ Sosyal ve Beşeri Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

1.Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu (web sayfamızda yer alan form eksiksiz doldurulmalı)

2. Araştırmanın amacı, gerekçesi, yöntemi, çalışmaya katılacak insanlarda aranacak özellikler, kullanılacak tüm teknik yöntemleri içeren ayrıntılı proje

3. Destekleyicisi varsa, destekleyici bilgileri içeren yazı

4. Araştırmada kullanılan her türlü ölçek ya da anketin bir kopyası

5. Reşit ve ehil olmayan denekler için “veli onay formu.” (Deneysel Araştırmalar için)

6. Gerektiğinde imzalı gizlilik taahhüt formu

7. Deneysel Araştırmalar için Gönüllü Katılım Formu

8. Tüm istenilen belgeler eksiksiz şekilde hazırlanarak Birim kanalı ile Rektörlük Makamına gönderilmelidir.

Not: Öğrenci Araştırmalarında Danışman Onayı olması gerekmektedir.

 
Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.