Hızlı Erişim

Misyon ve Vizyon

  • ANA SAYFA
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • TANITIM
  • MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Evrensel değerlere sahip, insana, topluma ve doğaya saygılı, donanımlı, ülkenin sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözümler üretecek bilimsel çalışmalar yapmak, üniversitenin birikimlerini insanlığın hizmetine sunmak. 


Vizyonumuz

Katma değer üreten çalışmaları ve paydaşlarla geliştirdiği işbirlikleri ile başta bölgenin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması olmak üzere tüm insanlığın refahına ve kültürüne doğrudan etki eden, gerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan ve tercih edilen bir üniversite olmak.


Temel Değerler

1-Kurumsal aidiyet: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarına kurumun temel değerlerini sahiplendirecek uygulamalar geliştirir, çalışma ortamından duydukları memnuniyet ile kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirmelerini destekler.

 

2-Etik değerler: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının eğitim, araştırma faaliyetleri ve idari süreçlerde evrensel etik ilkelere uygun hareket etmesini sağlar.

 

3-Milli değerler ve evrensellik: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, çalışanlarının milli değerlere bağlı kalarak evrensel anlayış ile bütünleşmiş bilgi ve teknolojiler üretmelerini benimser.

 

4-Katılımcılık, şeffaflık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, katılımcılık ilkesini kurum kültürü olarak benimser; açık ve şeffaf politikalarla yönetim faaliyetlerini sürdürür.

 

5-Kalite odaklı sürekli gelişme: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlere kalite odaklı yaklaşarak sürekli gelişmeyi ilke edinir.

 

6-Adalet ve liyakat: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm yönetim süreçlerinde adalet ve liyakati esas alır.

 

7-Yerel ve toplumsal kalkınmaya destek: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, etkileşim halinde bulunduğu yerel toplumun haklarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir toplumsal kalkınma odaklı faaliyetlere önem verir.

 

8-Özgünlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, tüm süreçlerde özgün çalışmaları destekleyerek yaygınlaşmasını teşvik eder.

9-İstihdam odaklılık: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak insani ve mesleki donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi benimser.

 

10-Verimlilik:  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mevcut fiziki ve insan kaynaklarını etkin şekilde kullanarak nitelikli çıktılarını artırmaya önem verir.


Tokat Gaziosmanpaşa University, Taşlıçiftlik Campus, 60250 Tokat / TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2017© Tüm Hakları Saklıdır.